Reklamacije

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Proizvodi koji su potrošna roba ili dolaze u direktan kontakt sa kožom i intimnim delovima tela ne podležu reklamaciji.

Odustanak od kupovine

Pravo na odustanak od kupovine

Kupac ima pravo da nas u roku od 14 dana obavesti da odustaje od kupovine. Kupac koji odustaje od kupovine proizvod/e mora vratiti neoštećen/e u originalnoj ambalaži i u nepromenjenom stanju. U slučaju da primetimo da je vraćeni proizvod oštećen imamo pravo odbiti odustajanje od kupovine.

Odustanak od kupovine nije moguće ostvariti kada proizvod nije vraćen u originalnoj ambalaži ili ima tragove korišćenja ili je oštećen usled nestručnog rukovanja ili je namenjen za jednokratnu upotrebu tako da se više ne može koristiti ili kupac nije dostavio ispravne podatke pod kojim ga je moguće pronaći u evidenciji.

Način obaveštenja o odustajanju od kupovine

Obaveštenje o odustajanju od kupovine nam možete poslati u elektronskom obliku na info@amaro.rs, u tom slučaju ćemo potvrditi da smo primili obaveštenje o odustajanju od kupovine. Ukoliko odlučite da želite zamenski proizvod u istoj ili većoj vrednosti, navedite proizvod/e koji/e želite, u suprotnom, navedite broj računa po kom želite da bude izvršena refundacija porudžbine.

Način vraćanja proizvoda nakon odustajanja od kupovine

Nakon odustajanja od kupovine proizvod je potrebno poslati kurirskom službom na adresu magacina. Pošiljke sa otkupninom ili troškovima poštarine koje snosi primalac nije moguće preuzeti. Predlažemo da nas kontaktirate pre slanja proizvoda na adresu magacina, kako bismo utvrdili da li postoje uslovi za refundaciju bez vraćanja paketa.

Reklamacija (u slučaju nesaobraznosti proizvoda)

Pravo na reklamaciju

Kupac ima pravo da uloži reklamaciju, ukoliko proizvod ne radi pravilno ili nije u skladu sa očekivanjima. Naši saradnici će pomoći sa potrebnim informacijama i savetima, kako bi se sprečila eventualna pogrešna upotreba proizvoda, oštećenje samog proizvoda ili moguća oštećenja drugih stvari.

Reklamaciju nije moguće ostvariti kada se ustanovi da je proizvod uštećen usled nepravilnog rukovanja. Ukoliko takav proizvod nakon odbijanja reklamacije budete hteli ponovno preuzeti, poslaćemo ga (poštarinu plaća primalac).

Reklamaciju je moguće ostvariti kada nas obavestite u roku od 24 časa nakon preuzimanja pošiljke o situaciji gde pristigao proizvod nema sve delove koji su potrebni za funkcionisanje ili je neispravan ili ne odgovara opisu ili modelu (osim, ako se model ili proizvod ne prikazuju samo u informativne svrhe).

Način obaveštenja o reklamaciji

Reklamaciju možete podneti u elektronskom obliku na info@amaro.rs, u tom slučaju ćemo potvrditi da smo primili reklamaciju. Ukoliko odlučite da želite zamenski proizvod u istoj ili većoj vrednosti, navedite proizvod/e koji/e želite, u suprotnom, navedite broj računa po kom želite da bude izvršena refundacija porudžbine.

Način vraćanja proizvoda nakon što se reklamacija usvoji (prihvati)

Nakon usvajanja reklamacije, proizvod je potrebno poslati kurirskom službom na adresu magacina. Pošiljke sa otkupninom ili troškovima poštarine koje snosi primalac nije moguće preuzeti. 

U određenim slučajevima, moguće je rešiti reklamaciju bez potrebe za vraćanjem proizvoda. Iz tog razloga, predlažemo da nas kontaktirate pre slanja proizvoda na adresu magacina, kako bismo utvrdili da li postoje uslovi za refundaciju bez vraćanja paketa.

Rok za rešavanje reklamacije/prigovora

Sve uložene reklamacije biće pregledane u najkraćem mogućem roku. U našem cilju je da reklamaciju rešimo na zadovoljstvo kupca, a sam proces učinimo jednostavnim, na obostranu korist. Ukoliko je prigovor opravdan i ukoliko se kupac odluči na povraćaj novca uplatom na tekući račun, refundacija će biti izvršena po priloženom broju tekućeg računa. Najveći broj reklamacija se rešava u roku od 1 do 3 (radna) dana, najduži rok je do 7 radnih dana (ukoliko nakon ovog roka ne dobijete odgovor, proverite da li su svi uneti podaci ispravni – ime i prezime pod kojim je plasirana porudžbina, broj tekućeg računa i obavestite nas o tome).